Wat is de Khabouris codex NT BIJBEL.

Welkom op de Khabouris Codex NT Bijbel.

De Khabouris Codex (gedateerd in het jaar 1000-1190) is de originele Oosterse Aramese ‘Peshitta’Bijbel wat vertaald word als het ‘rechte’ of ‘pure’  Nieuwe Testament. In het zij-menu vind u de Vlaams/Nederlandse vertalingen terug per boek en hoofdstuk. We wensen u veel leesgenot toe.

Wat is de Khabouris Codex:

De ‘ Khabouris codex NT ‘ die we u hier aanbieden is een derde generatie kopie van het Woord van Aloha (God) in het Aramees, welke werd overgegeven aan de ‘Oude kerk van het Oosten’ door de apostelen van de Meshiha (Messias) in de taal die Jeshu (Jezus) en Zijn discipelen spraken, schreven, en de hoopvolle boodschap van Gods verlossing voor de mensheid verkondigden.

De volgende Oosterse Peshitta Bijbel manuscripten zijn voor deze vertaling geraadpleegd, de BFBS/USB teksten van de 1905/1920 Aramese manuscripten, zowel de Oosterse als de westerse versies. Eveneens werden de Peshitta versies uit de vijfde en zesde eeuw geraadpleegd, welke momenteel ondergebracht zijn in het Britse museum.

Voor de uiteindelijke vertaling stonden volgende originele Bijbel manuscripten als basis. De Goodspeed MS 716 uit de vijfde tot zesde eeuw, de Yonan Codex uit de zesde tot zevende eeuw, de Paris Syrische Codex 342 uit de negende eeuw, de Khabouris Codex uit de negende tot tiende eeuw, de A.D. Houghton Codex uit het jaar 1199, en de A.D Mingana Codex.  Zoals deze werden bewaard  door ‘De heilige apostolische kerk van het Oosten’ sinds de tijden van de apostelen.

De Khabouris codex is het volledige en oorspronkelijke Peshitta nieuwe testament, bestaande uit 22 boeken van de oorspronkelijke geschriften, met daarnaast vijf boeken van een latere vertaling, namelijk 2 Petrus en 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, en openbaring, vaak de ‘westerse vijf’ genoemd. Britse deskundigen en onderzoekers hebben de Khabouris codex gedateerd tussen de negende en tiende eeuw, dit werd in 1995 door Amerikaanse geleerden van de universiteit van Arizona bevestigd door-middel van een onderzoek op basis van ‘Koolstofdatering’ , het databereik van de Khabouris codex ligt volgens deze universiteit tussen 1000-1190 na Christus.

De oorspronkelijke Khabouris codex is geschreven in ‘Estrangela’ tekst-type die zeer consistent is met de standaardversie van de Syrische Bijbel. Zes bladzijden in het Matteüs evangelie zijn geschreven in het ‘Oost-Adiabene’ tekst-type. In het boek Hebreeën zijn oorspronkelijk de laatste bladzijden beschadigd, en dus vertaald uit een recentere versie van de Khabouris codex.

De Khabouris codex werd geschreven in de heilige taal, de taal die Jezus en Zijn leerling discipelen als moedertaal spraken.

Over deze vertaling / interpretatie:

De ‘Khabouris codex’ interpretatie op deze website is een letter op letter vertaling, maar tegelijkertijd is het ook een eenvoudige en begrijpbare Vlaamstalige interpretatie van het waardevolle Syrisch Aramees Nieuwe Testament manuscript.

Bij het vertalen is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke Khabouris codex grondteksten. Toch is er getracht om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke context en bedoeling van de schrijvers te blijven.

Veel woorden, zoals plaatsnamen en persoonsnamen zijn weergeven in de oorspronkelijke Syrisch Aramese taal, zoals bijvoorbeeld De Naam Jeshu Meshiha onze Heer (Jezus Christus) en De Naam Aloha (God de Vader).

Deze vertaling / interpretatie is  bedoeld als lees-versie van de Khabouris codex, en heeft niet de pretentie om een studiebijbel te zijn.

Veel leesgenot.

” De vertaalde werken mogen voor persoonlijk gebruik vrij worden gebruikt in de originele staat, voor publicatie  van deze vertaling gelieve met ons contact op te nemen.

Copyright en vertaling: 2008 Goethals Jean-Paul. “

—————————————————————————————–

Met veel dank aan ‘Dukhrana Biblical Research’ voor het gebruik van de vele vertaal-tools en transcripties van de Aramese grondteksten van de Bijbel.

Gebruikte Khabouris codex transcriptie: http://www.dukhrana.com/khabouris/

——————————————————————————————

Khabouris codex Index:

 1. Matteüs evangelie
 2. Marcus evangelie
 3. Lucas evangelie
 4. Johannes evangelie
 5. Handelingen
 6. Romeinen
 7. 1 Korinthiërs
 8. 2 Korinthiërs
 9. Galaten
 10. Efeziers
 11. Filippenzen
 12. Kolossenzen
 13. 1 Tessalonicenzen
 14. 2 Tessalonicenzen
 15. 1 Timoteüs
 16. 2 Timoteüs
 17. Titus
 18. Filemon
 19. Hebreeën
 20. Jacobus
 21. 1 Petrus
 22. 2 Petrus
 23. 1 Johannes
 24. 2 Johannes
 25. 3 Johannes
 26. Judas
 27. Openbaring

—————————————————————————————-

Link-pagina’s:

Kruislinks, de christelijke startpagina

DUKHRANA BIBLICAL RESEARCH

Khabouris codex -Aramaic Peshitta – tools and translation.

Dukhrana